Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci

Northline İlaç da eğitim ve geliştirme faaliyetleri, ortak bir şirket kültürü oluşturmak ve şirket çalışanlarının şirket vizyonuna ulaşma yolunda katkılarını artıracak şekilde mevcut potansiyallerinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Eğitim ve gelişim planlama süreci; rol modeli oluşturmanın, performans yönetiminin, yönlendirmenin (coaching) ve yeni görevlendirme / iş değişiminin, çalışanların gelişimi üzerindeki etkisinin en az eğitim kadar önemli olduğu ve eğitimlerin etkinliği bakımından mevcut tüm gelişim araçlarının birlikte kullanılması gerekliliği felsefesine dayanmaktadır.

Gelişim planlamada ilk olarak, öncelikli gelişim ihtiyaçları belirleniyor. Bu süreçte işin gerektirdiği ya da yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen öncelikli alanlarla birlikte kariyer planları doğrultusunda geleceğe yönelik gelişim alanları da planlamaya dahil ediliyor. Sonrasında belirlenen gelişim ihtiyaçlarından yola çıkılarak gelişim planları oluşturuluyor. Gelişim planlarında sınıf ve benzeri ortamlarda gerçekleşen, elektronik olarak uzaktan alınabilen, iş başında uygulanan, bireysel, bire bir ya da takım olarak yürütülen, sosyal ortamlardan beslenen gelişim faaliyetleri yer alabiliyor. Bu faaliyetler kısa süreli nokta eğitimler olabileceği gibi, uzun soluklu programlar şeklinde de olabiliyor.​

​Her şirketimizin kendi içinde sunduğu ek eğitim olanakları ile çalışanlarımızın gelişimini sürekli olarak desteklemenin önemine inanıyor ve bu bağlamda İş ortaklarımızın sunduğu olanakları ve öğrenme kaynaklarını her geçen gün zenginleştiriyoruz.

İşe Alım Süreci ve Staj

Northline İlaç’ın hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürer. Northline İlaç olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olması önemlidir. ​

• Yön Belirleme
• Takım Çalışması
• İletişim
• İşbirliği Geliştirme
• Sonuç Odaklılık
• Yaratıcılık ve Girişimcilik
• Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
• Farklılıklara Uyum ve Yönetme
• Müşteri Duyarlılığı

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.
• Yetkinlik Bazlı Mülakat

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları – Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza Northline İlaç tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır. Northline İlaç başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye ve ilanlara www.ik@northline.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.